முடிவுக்கு வருகிறதா விஜய் தொலைக்காட்சியின் பிரபல சீரியல்?

சன், விஜய், ஜீ இந்த தொலைக்காட்சிகளின் சீரியல்களுக்கு இடையே கடும் போட்டிகள் நடந்து வருகிறது. ஆனால் வாரா வாரா வரும் TRPயில் சன், விஜய் சீரியல்கள் தான்

Read more