தல அஜித் இந்த நியூஇயர் இரவை எப்படி கொண்டாடினார் தெரியுமா?

அஜித் தமிழ் சினிமாவின் ஈடு இணை அற்ற நடிகர் எந்த நடிகருக்கும் இல்லாத பிரமாண்ட ரசிகர் வட்டத்தை கொண்டவர். பொதுவாக திருவிழா நாட்களில் பிரபலங்கள் எப்படியெல்லாம் கொண்டாடுகிறார்கள்

Read more