மனைவியுடன் முதல் ஆளாக ஓட்டு போட வந்த நடிகர் அஜித்

அஜித் தனது கடமையை செய்வதில் எப்போதும் தவறவே மாட்டார். அதிலும் ஓட்டு போடுவது எவ்வளவு முக்கியம் என எல்லோரும் பேச இவர் மட்டும் முதல் ஆளாக வந்து

Read more