மனைவியுடன் முதல் ஆளாக ஓட்டு போட வந்த நடிகர் அஜித்

அஜித் தனது கடமையை செய்வதில் எப்போதும் தவறவே மாட்டார். அதிலும் ஓட்டு போடுவது எவ்வளவு முக்கியம் என எல்லோரும் பேச இவர் மட்டும் முதல் ஆளாக வந்து அதை செய்து காட்டுவார்.

ஓட்டு போடும் அன்று எப்போதும் காலையிலேயே முதல் ஆளாக வரும் அஜித் இன்றும் தனது மனைவியுடன் திருவான்மியூரில் ஓட்டு போட வாக்குச் சாவடிக்கு வந்துள்ளார்.

வரிசையில் மக்களோடு மக்களாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். வாக்குச் சாவடி திறக்கும் 20 நிமிடத்திற்கு முன்பே வரிசையில் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களாம்.

இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஓட்டு போடும் மையங்கள் திறக்கவுள்ள நிலையில் வரிசையில் நின்றுகொண்டிருக்கும் அஜித் மற்றும் அவரது மனைவியின் புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *